Odling

För att kunna odla mycket och fin fisk krävs en bra odlingsanläggning. Det är, som alla seriösa akvarieägare vet, inte bra att ha för mycket fisk i för små akvarium. För att slippa detta finns en väl tilltagen akvarie-park. För närvarande består anläggningen av ett hundratal kar.


För att göra skötseln av fiskarna enkel finns ett system med fasta rör för tömning och påfyllning av vatten i akvariumen. Det har blivit ett praktiskt system med fjärrmanövrerade pumpar, som underlättar mycket, både vid rengörning och vanliga vattenbyten. 

För att kunna få lite mjukare vatten inför och under tiden fiskarna får yngel används en anläggning för omvänd osmos. Det mycket saltfattiga vatten från denna blandas ut i lämpliga delar med väl genomluftat vanligt kranvatten för att skapa i det närmaste perfekta vattenförhållanden för de fiskar som trivs i saltfattigt vatten.

olding